Företagspresentation

Företagspresentation

Ronneby Svets & Smide AB är ett företag med maskinteknik och huvudkontoret ligger i Ronneby. Företaget har varit verksamt sedan 1983 och har idag 16 anställda men beroende på projektens storlek kan vi vara upp till 65 personer. Vi sysselsätter…
Produkter och service

Produkter och service

Vi har två huvudinriktningar med vår verksamhet, en som är traditionell maskinteknik med tillverkning av större och mindre konstruktioner i stål, legotillverkning och plåt/montering samt reparation och underhåll. Vi utför det mesta inom svetsning och plåt. Våra kunder är byggföretag,…
SS EN 1090-1

SS EN 1090-1

Anger krav för bedömning av överensstämmelse med specifikationen av strukturella komponenter tillverkade av stål och aluminium, liksom kit som marknadsförs som byggprodukter. See our certification here.
SS EN 3834-2

SS EN 3834-2

"Omfattande kvalitet" som är den mest krävande standard och används vid tillverkning av svetsade konstruktioner där krav på förberedelse produktion, produktionsplanering, svetsprocedurer, övervakning, NDT inspektion och spårbarhet. See our certification here.
Kabelkaruseller

Kabelkaruseller

Vi är en stor tillverkare och leverantör med stor erfarenhet och kunskap om kundanpassade tekniskt avancerade kabelkaruseller med vikter upp till 12 000 ton med tillhörande utrustning för kabelindustrin, främst i Europa. De är utformade för att vara flyttbara även…
kvalitet

kvalitet

Våra kunder ska uppleva att våra produkter och tjänster alltid av hög kvalitet, detta uppnår vi bara genom ständiga förbättringar av metoder och material samt har en medveten personal i nära samarbete med kunder och leverantörer.
Certifikat

Certifikat

Ett intensivt arbete för att bli certifierade enligt EN 1090-1 och EN 3834-2 är klart sedan 2014 , och alla svetsare är nu certifierade, see our certification here
Miljö och säkerhet

Miljö och säkerhet

Vi strävar efter att ha en hög säkerhetsstrategi och för att möta arbetsmiljölagar och miljönormer, vare sig tillverkning sker i verkstaden eller arbete på plats hos kund. Vi anser oss ha en sund och beprövad erfarenhet baserat på 20 år…