Produkter och service

Vi har två huvudinriktningar med vår verksamhet, en som är traditionell maskinteknik med tillverkning av större och mindre konstruktioner i stål, legotillverkning och plåt/montering samt reparation och underhåll. Vi utför det mesta inom svetsning och plåt. Våra kunder är byggföretag, fastighetsägare, installatörer, industriföretag, statliga och kommunala förvaltningar samt privatpersoner.