SS EN 3834-2

“Omfattande kvalitet” som är den mest krävande standard och används vid tillverkning av svetsade konstruktioner där krav på förberedelse produktion, produktionsplanering, svetsprocedurer, övervakning, NDT inspektion och spårbarhet. See our certification here.